PAF uvede první z plánované série diskuzí, které se dlouhodobě budou vztahovat ke kurátorským principům během práce s pohyblivým obrazem v rozličných prostředích jeho uplatnění. Cílem vybraných příspěvků je popsat aktuální situaci na příkladu kurátorských projektů, a tím se i pokusit artikulovat specifika, která se k této oblasti váží.

 

První edice příspěvků se zaměří na zveřejnění finalistů soutěže Jiné vize CZ 2019, kdy kurátorka Laura Amann představí svou koncepci výběru deseti děl v rámci soutěže mapující českou tvorbu pohyblivých obrazů již třináctým rokem. Charlotte Procter, kurátorka britské distribuční společnosti a galerie LUX London promluví o příkladech výstav a projektů, které tato organizace sama iniciuje a nebo naopak zpracovává pro další muzea či festivaly. Kurátor současného umění Michal Novotný uvede jako příklad práce s pohyblivým obrazem kontext rozsáhlého výstavního cyklu Orient. Alžběta Bačíková a Markéta Jonášova představí koncepci ročního projektu pro pražskou galerii.etc, který je nazván Neklid obrazu.

 

Hosté:

 
Laura Amann (kurátorka Jiné vize CZ 2019)
Alžběta Bačíková & Markéta Jonášová (kurátorky etc.galerie)
Charlotte Procter (kurátorka LUX, Londýn)
Michal Novotný (kurátor NG Praha)