Zveme na další přednášku a následnou diskuzi z cyklu Středověk v pohybu / Dialogy.

 

Příspěvky na téma Panský kostel jako uměleckohistorický pojem? přednesou Bibiana Pomfyová (Ústav dejín umenia CVU SAV) a Dalibor Prix (Ústav dějin umění AV ČR).

 

Za panský kostel je obecně považován typ sakrální stavby definovatelný na základě uměleckohistorických, či přesněji architektonicko-historických atributů (zejména přítomnost západní empory). Nehledě na polemiky jde dnes o etablovaný pojem, který je hluboko zakořeněný nejen v uměleckohistorické literatuře, ale byl přijat a o další souvislosti rozšířen také v rámci výzkumů archeologických a historických. Dochází při tom k překrývání obsahů termínů panský, zeměpanský, vlastnický, patronátní či rodový kostel. Referáty se na základě konkrétních příkladů ze Slovenska i Čech zamyslí nad otázkou, v jakém vztahu vlastně uvedené pojmy jsou a do jaké míry je nadále udržitelná představa o panském kostele jako jasně definované umělecko-, respektive architektonicko-historické kategorii.

 

Bibiana Pomfyová vystudovala dějiny umění a archeologii na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Působí jako vědecká pracovnice Ústavu dejín umenia Centra vied o umení Slovenskej akadémie vied. Těžištěm jejího výzkumu je středověká sakrální architektura a její kulturněhistorické souvislosti. Je editorkou monografie Stredoveký kostol: Historické a funkčné premeny architektury.

 

Dalibor Prix vystudoval dějiny umění na Karlově univerzitě v Praze. Působí v Ústavu dějin umění AV ČR jako vedoucí Oddělení umělecko-historické topografie. Vedle činnosti vyplývající z úkolů oddělení se věnuje středověkému stavitelství ve střední Evropě, převážně se zaměřením na sakrální architekturu.

 

místo konání: zasedací místnost (sál 117) Ústavu dějin umění AV ČR