Výstava představuje 7 umělců, pro něž se používaný materiál stal zároveň inspirací a
východiskem tvorby v různorodém pojetí formálním i obsahovém. Daisy Mrázková,
Pavla Aubrechtová a Josef
Hrubý používají papír v široké škále výrazu od klasické
kresby a malby na papíru přes nejrůznější techniky a postupy koláže a asambláže
až po experimenty s autorskými papíry. Jindra Viková, Šárka Radová, Eva Roučka
a Naděžda Potůčková
pracují s hlínou jako výchozím materiálem keramiky v širokém slova smyslu a
využívají technologie zpracování materiálu a jeho vlastností k volné tvorbě v
návaznosti na tradici užitkovou i s přesahy k sochařsky pojaté plastice a
reliéfu.