Paralelní kino: PAF Jiné vize 2017 – soutěž Přehlídky animovaného filmu a současného umění
Uvádí: Sylva Poláková za účasti tvůrců a organizátorů PAF

V rámci soutěže Jiné vize CZ mapuje PAF aktuální českou produkci pohyblivého obrazu a věnuje se otázkám jeho archivace, distribuce nebo prezentace v zahraničí. Pokaždé se jedná o originální kurátorský výběr deseti finalistů, čímž se nabízí možnost vyzdvihnout témata, která aktuálně rezonují v povědomí filmové a umělecké komunity. Kurátor a kritik umění Michal Novotný vybral do finální desítky za rok 2017 filmy Davida Přílučíka, Johany Novotné, Jiřího Žáka, Jozefa Mrvy, Lindy a Daniely Dostálkových, Dalibora Knappa, Romany Drdové, Markéty Magidové, Oleksandra Martsynyuka a Ladislava Tejmla.