Patrik Kriššák (*1986) rozvíjí experimentální malířskou techniku – nanášení barev z nádob přímo na plátno v horizontální poloze. Důležitým tématem jsou informační technologie, které ovlivňují podobu vizuálního umění. Jeho tvorba zasahuje do více myšlenkových rovin a dotýká se tak celé malířské polarity od portrétů po sémiotickou abstrakci.

  

kurátorka: Andrea Krejčí