Výstava představí Pavla Baňku nejen jako významného českého fotografa, jehož dílo je zastoupeno v řadě fotografických sbírek po celém světě, ale i jako neúnavného networkera, který přispěl k formování českých dějin fotografie posledních několika dekád svou dlouholetou pedagogickou i organizátorskou činností. Kromě jeho vlastní tvorby výstava prezentuje i snímky dokumentující dění na fotografické scéně, jehož byl často spolutvůrcem a zároveň díla již nežijících kamarádů fotografů Pavla Diase, Ivana Lutterera, Jana Malého, Jiřího Poláčka a Jana Reicha, která Baňka srovnává s vlastními fotografiemi.

 

kurátorka: Hana Buddeus