Absolvent pražské akademie a laureát Ceny kritiky z roku 2021 Pavel Dušek (*1992) novým cyklem vytvořeným přímo pro Platformu 15 obecně navazuje na svůj postupný proces materiálového zkoumání malby. Tentokrát poprvé zaměřil pozornost na ocel, která jeho obrazoobjekty s architektonickým vyzněním ještě víc otevírá parametrům projektování technického typu. Také v tomto případě autor vychází z modernistických principů skládání prostoru, ale na rozdíl od předchozí doby, kdy se často volně inspiroval ultimátními stavbami mezinárodní avantgardy, jsou nyní předobrazy jeho prací ukotvené v současnosti.

 

Ocelové pláty ještě více podtrhují optické kvality reliéfních kompozic, čemuž napomáhají i dynamická proměna barevnosti a řízené experimenty s použitím rzi. Ta nejen že do vizuální hry vnáší strukturální prvky, zesubtilňuje ji a celkově přenáší zoom na detail, ale má i významotvorný efekt, kdy se v obrazech stává ztělesněním plynoucího času. Geometrizující skladba osvětlených a stinných částí pak otevírá prostor do hloubky až nejzazší ploše, k níž se celý konstrukční systém prolamovaných hmot vztahuje. Jak naznačuje postava, která se poprvé na jednom z obvykle liduprázdných interiérů nachází, nejde jen o tajuplné abstraktní místo, do kterého může divák projektovat své představy o tom, co se nachází vně „stavby“, ale také možné východisko z labyrintu, jenž člověka v jeho každodennosti obklopuje.

 

kurátor: Radek Wohlmuth