Nová výstava TransForman představí tři desítky nejnovějších prací malíře Pavla Formana z let 2021–2024. Název výstavy lze chápat jako slovní hříčku, která odkazuje k autorovu jménu a současně k jeho oblíbeným formám a přístupům, které jsou v jistém smyslu „trans“, tzn. metamorfující, přechodné nebo mutující. S nadsázkou a humorem autor sám sebe vnímá jako popkulturního transformera, jako stroj měnící v obrazech to, co je zobrazované v novou vizuální skutečnost. Výraz „trans“ zde tak naznačuje pohyb, změnu, proměnu a také skutečnost, že to, co obvykle vidíme kolem sebe, může být za určitých okolností viděno jinak.

 

Kurátor: Tomáš Koudela