Pavla Dundálková je na samém začátku své umělecké dráhy. Původně studentka ateliéru sochařství Jaroslava Róny, aktuálně na stáži v konceptuálním ateliéru nových médií Anny Daučíkové však i přes své mládí vykazuje vyspělé myšlení i vyjadřování. V galerii k.art.on pomocí site-specific instalace představí své knihy – objekty v nových významech.