Srdečně Vás zveme na vernisáž první sólové výstavy Pavly Malinové v galerii lítost, nazvané Prázdné objetí, kurátorované francouzskou umělkyní Julie Béna, kterou slavnostně zahájíme v sobotu 6. června 2020 ve 14:00 v galerii lítost, Vlkova 821/23, Praha 3.

 

Postavy Pavly Malinové procházejí neustálými transformacemi. Jakoby se v návaznosti na nálady, stavy, vztahy mezi nimi i smyslové počitky jednotlivých částí jejich těl materiálně, i s jejich prostředím, proměňovaly, plovouce v jakémsi pomalém času beztíže. Jejich „tlustá“ nafoukle měkká těla, avšak jakoby zároveň nesmírně lehká, někdy až extrémně citlivá v konečcích, jež se jako příliš citlivé výhonky do sebe beranovitě zakrucují, jindy naopak jako nafouklé rukavice jen tupě nahmatávají, neschopné uchopit, chytnout.

 

Jejich okolí a někdy i samotné jejich části se najednou jakoby upozaďují, vsakují, jsou vysávány jakousi kletbou, snad příliš silným prožitkem do redukce plochy. Snad by se dalo říci, že se díky svým pocitům „propadají do symbolického“, pastózně až geometricky, ornamentálně pojímaných plátů barvy, zdůrazňujících plošnost znaku, malby, neskutečnosti. Neustálé napětí mezi plochou a prostorem, tíhou hmoty a nehmatatelností duše, přifukování končetin ne nepodobné halucinacím horečnatých stavů i z horečky plynoucím pocitům hypercitlivosti, velikostní deformace, nebo naopak kubisticky čisté geometrické objemy kuželů prstů, rozpadání se do beztvarosti, odhmotnění, zdůrazňují napětí mezi symbolickým a živoucím, mezi přírodním a duchovním.

 

Zásadně se arytmika projevuje v obličejích, kompozičně deformovaných, jako negativ a pozitiv vertikálně rozdělených, vždy od těla nějak oddělených, s věčným stínem, v němž se jedna část navždy ztrácí. Některé tváře připomínají keltské kamenné hlavy, ranně Etruské bysty bojovníků. Vždy však postrádající hloubku očí, výrazově redukované, rysy vymazané písečnými bouřemi a proudem času, a zároveň jakoby stále navěky prociťující. I je čeká proměna, některé jejich části oživnou, stanou se prastarými přesličkami, hady trilobity, bájnými zvířaty. Přesto si stále udrží svou podobu. Zůstanou jejich součástí. 

 

Tato vernisáž je součástí společné akce spřízněných žižkovských galerií nazvané Žižkovská první sobota, pořádané k příležitosti znovuotevření místních galerií současného umění poté co jsme je byli nuceni zavřít z důvodu globální pandemie. Návštěvu tak doporučujeme spojit s programem v galeriích Atrium na Žižkově, City Surfer Office, INI Prostor, Galerie 35m2, hunt kastner, Lucie Drdova Gallery, Nau Gallery, NEVAN CONTEMPO, Galerie Toyen. 

 

Tato výstava vznikla s laskavou podporou Ministerstva kultury České republiky, Fondu kultury České republiky, Magistrátu hlavního města Prahy a agentury Key Promotion.