Peter Kollár, Rozpad

Na výstavě Prostor míst jsou zastoupeny části z cyklu Místa a prostory, které vznikaly mezi lety 2018–2023, a cyklus Dive/Ponoření, který v tomto roce právě vzniká. Petr Kollár poprvé prezentuje v Artotéce rozsáhleji svá prostorová řešení grafických prací, kdy ploché médium – grafický tisk, vrství v prostoru rámu a vytváří tak trojrozměrný obraz.

  

Peter Kollár, absolvent Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě, se kromě grafiky věnuje také fotografii. K intenzivní práci v grafickém médiu se vrátil roku 2018. Od té doby vytváří rozsáhlé grafické cykly technikou linorytu. Linorytovou matrici využívá mimo klasického tisku také jako prostředek a odrazový můstek k dalšímu experimentování od mnohobarevných autorských tisků s využitím netradičních materiálů až k přesahům do prostorových objektů a instalací.