Nový galerijní prostor ve Studiu Kostelní svou kurátorskou koncepcí reaguje na dramaturgii Studia Hrdinů. Rytmus jednotlivých výstav volně navazuje na připravované divadelní premiéry a reflektuje jejich formu a obsah. Vzniká tak minimálně dvojí umělecká reflexe vybraných témat. Tento mezioborově „inverzní“ způsob práce vnímáme především jako přínos pro nové setkání a asociace.
?
V rámci slibně se rozrůstající galerijní scény Prahy 7 je vznik prostoru Studia Kostelní obohacením o nový pohled na možnost syntézy výtvarného umění a divadla.
?
První výstava v prostoru Studia Kostelní má název Zpětná zrcadla, reaguje na uvedenou inscenaci Černá zrcadla režisérky Kathariny Schmitt. Jde o setkání mladé umělkyně a hudebnice Petry Hermanové a již zkušeného autora pracujícího převážně s fotografií Jiřího Thýna. Atmosféra sugestivní fotografické série autoportrétů Hermanové
v symbióze s velkolepostí varhanní skladby J. S. Bacha hrané zpětně Jiřího Thýna variuje principy vnímání posledního člověka na Zemi. Vracíme se v myšlenkách k prožitému, zapsanému. Vzpomínáme. Pozpátku přehráváme svůj život a z jeho fragmentů necháváme vznikat nový příběh. Můžeme zkoušet cokoli, stavět kulisy pro naši hru, uvidět bytost v jejích možných podobách, které předkládá „naše“ fantazie.
?
kurátorka: Tereza Sochorová