Poslední práce Petry Malinové se vedle zachycení rytmů stromů, keřů, trav a bylin zaměřují také na zachycení světla. Vedle hrubé hmoty jílu, jež je stavebním prvkem-médiem i odkazem k Zemi, promlouvá křehkost a jemnost rostlin. Důležitý je jak povrch, potenciál materiálovosti, tak i autorčino soužití s přírodou zvlněné krajiny horního Polabí.

  

kurátorka: Tereza Nováková