Fragmenty krajiny, zachycené jílem, popelem, pigmentem. Materiál, který z krajiny vzešel, stal se médiem a promlouvá dále, zachycujíc její křehké okamžiky – rytmy kmenů stromů, měnící se oblaka, chuchvalce trav, struktury polí…

Výstavu uvede Petra Příkazská.

www.petramalinova.cz