Aktuální výstava Petry Vlachynské nazvaná Vrstvy soustředění pro projekt Galerijní Laboratoře reaguje na genius loci atypického galerijního prostoru (A)void gallery na pražské náplavce, jehož dominantním motivem je neobvyklý kinetický vstup do galerie v podobě monumentálního skleněného kruhu připomínajícího skleněnou čočku.

 

Výstavní expozice v galerijním prostoru rozvádí v tvarovém a materiálovém dialogu právě tento motiv kruhu a rytmu, kdy přirozeným těžištěm výstavní expozice je minimalistický objekt monumentálního černého kruhu o průměru 2 m, který je tak svým umístěním na čelní stěně galerie přirozeným centrem expozice, a tedy i pozornosti diváka. Objekt monumentálního kruhu/terče je dále variován soustřednými kružnicemi v černé barevné tonalitě a změnou tloušťky objektu. Tyto kvality provedení při bližším zkoumání mohou mít vliv na vnímání prostoru samotného, na jeho zkreslení či optické deformace.

 

Motiv terče a kruhu je pak dále rozveden v dalších menších plošných grafických dílech a objektech rozmístěných na stěnách a v prostoru galerie. Pro tuto sérii objektů je dominantní především autorčin zájem o kvalitu materiálu a jeho rozmanitost, kdy jde zejména o atypický měkký molitan, jenž je paradoxně formován do podoby fragmentů jakoby pevných geometrických tvarů.

 

Těžiště výstavní expozice Petry Vlachynské lze spatřovat v práci s variabilitu sochařského slovníku vycházejícího z minimalismu. Minimalistické objekty pracující s motivem kruhu či terče, tak rytmizují celek výstavní expozice, v němž lze pozorovat vizuální hru, do níž se promítají principy symetrie a asymetrie. V určitém hlubším kontextu můžeme všudypřítomný motiv kruhu vnímat jako nadčasový symbol, který je přítomný skoro ve všech náboženských či filosofických systémech jako pojem celistvosti či rytmu a opakování, koloběhu vzniku a zániku. Ať už zmíníme předsokratovské filosofy, Plotínovo emanační schéma či tibetské mandaly.

 

Symbolika kruhu tak i v současné tekuté a hektické době může klást otázku po naší schopnosti kontemplace, která se vytrácí, kdy už nejsme schopni ani na chvíli vypnout mobilní telefon a na chvíli se soustředit.