Theodor a Jan Pištěk jsou známí malíři, kteří ačkoliv už mají za sebou desítky výstav, ještě nikdy nevystavovali společně. Expozice Dva světy je tudíž jejich galerijní premiérou a jako takovou, vzhledem ke kvalitě obou autorů, ji můžeme považovat za prvořadou událost.

  

Připomeňme si známá fakta. Letos jubilující Theodor Pištěk je legendou v tom nejvlastnějším smyslu tohoto slova. Patří ke generaci, která na výtvarnou scénu vstoupila v 60. letech minulého století, stal se klíčovým představitelem hyperrealistického malířství a jeho tvorba kostýmního návrháře mu přinesla světové uznání. Jan Pištěk zase zaujímá důležité postavení mezi nadanými umělci přelomu 80. a 90. let, období neklidného, avšak velmi plodného, kdy se v znovunabyté svobodě intenzivně rozvíjely postmoderní tendence.

  

Jakkoliv jsou, přes nejužší možnou rodinnou vazbu, coby umělci rozdílní, mají hodně společného. Oběma jim je vlastní neochvějná důvěra v sílu obrazu a v malbu, onu výsostnou výtvarnou disciplínu, která jim umožňuje ztvárňovat rozmanitá témata a vize. Podobně je spojuje bytostná touha po dokonalosti, po co nejpřesvědčivějším podání, v němž musí být obsah díla v naprostém souladu s formou. Jsou nekompromisní, což je další důvod, proč je o jejich díla takový zájem. Jak Theodor, tak Jan kladou důraz na kvalitu provedení výstavy, která je v jejich pojetí více než jenom expozicí: snaží se připravit divákovi co nejkomplexnější vizuální zážitek. A cítí-li to jako nezbytné, odloží štětec a vytvoří objekt.

  

Výstava Theodora Pištěka a Jana Pištěka je pokračováním úspěšného cyklu, v jehož rámci jsou v Galerii Villa Pellé prezentováni přední umělci v mezigeneračním dialogu. Tato výstava nám mimo jiné připomínají, že dílo které chce být aktuální, musí být především nadčasové. A také to, že věk je jenom číslo.

  

kurátoři: Martin Dostál a Petr Volf