Plastifikátor

Plastifikátor zlepšuje, změkčuje, modifikuje. Například beton, sadrokarton, sochařskou hlínu, plast, informace, mýty, preference, konvence, tradice, teorie, interpretace. Plastifikátor zvyšuje ohybnost zpracovávané malířské, sochařské, společenské nebo jiné hmoty. Obvykle nemá ovlivňovat vlastnosti výsledného zatvrdého produktu. Plastifikátor skladujte mimo dosah dětí. S výrobkom manipulujte v dobře větraných prostorách. Nevdechujte koncentrované páry. Při náhodném proniknutí velkého množství výrobku do životního prostředí zabraňte přístupu nechráněným a neinformovaným osobám a uvědomte příslušné instituce. Zápach: charakteristický. Prahová hodnota zápachu: nestanovená. Samozápalnost: nestanovená. Reaktivita: údaje nejsou k dispozíci. Mutagenita: není důkaz. Způsob zneškodnení odpadu: podle Zákona o odpadech v povoleném zařízení. Datum vydání: 7. 9. 2017. Zodpovědní za revizní kontrolu: Dávid Demjanovič, Róbert Palúch, Viliam Slaminka.