Jak najít smysl v nutkavém chrlení slov? V postfaktickém informačním prostoru se kritéria legitimity výpovědi rozpadají, ale její performativní moc naopak sílí. Politika tak získává podobu nepřehledného boje za kontrolu nad jazykem, ve kterém se utlačovatelé schovávají za svobodu slova, zatímco utlačovaní volají po jejím omezení ve jménu korektnosti. Jasnou zůstává pouze němá promluva těch, kdo o slovo přišli nebo ho nikdy nezískali.