host: Josef Hohenberger

Představovaný projekt Pole Position pokračuje v dosavadním kurátorském formátu
Galerie SPZ, postaveném na prezentaci vybraného umělce a jeho hosta.
Petr Dub svým projektem zároveň navazuje na cykly TRANSFORMERS a REFRAMED,
zkoumající formální limity klasického závěsného obrazu, relevanci adjustace
uměleckého objektu v konkrétní architektuře a sociální funkci dnešního obrazu.

vlajka: Jan Šerých