Veřejný formát diskuse u kulatého stolu se zástupci*kyněmi marginalizovaných skupin a kurátor*kami, kteří*ré se podílejí na projektech prezentujících tyto skupiny (včetně umělců*kyň) nebo projektech sebeprezentace vzniklých na základě spolupráce mezi marginalizovanou skupinou a umělci*kyněmi.

 

Doprovodný program výstavy Divoženky / Římské večírky.