Výstava Portrét jednoho festivalu je vizuální mapou hudební slavnosti, která se konala v létě roku 1976 v západoslovenském Pezinku. Výběr dvaatřiceti velkoformátových fotografií je derivátem ze souboru, jímž Jaroslav Prokop diplomoval na pražské FAMU. Je rozdělen do čtyř tematických okruhů, nazvaných Publikum, Muzikanti, Zákulisí a Noc, které mapují tamní dění "veřejné" i "soukromé". To umožní zahlédnout tehdy nevšední hudební slavnost, konanou pod dobově slabomyslným názvem Koncert mladosti, hned z několika vzájemně provázaných pozorovacích stanovišť. Monumentalita formátů a low-tech jejich podání umocňují pocit autenticity a zpřítomňují dobový kontext. Upřesňující popisky, vstupující do obrazů, pak usnadňují orientaci při rozpoznávání osob, které se od té doby stačily proslavit a stát se neodmyslitelnou součástí místního nespotřebního kulturního provozu i těch, které sehrály roli dobovou a z dnešního pohledu marginální. Vraťte se s Jaroslavem Prokopem k dějům starým 41 let . Kdo má potřebu pochopit minulost  návratem do svého mládí, nediví se příliš současnosti a ani budoucnost pro něj nemusí být záhadou. Totéž v lehce modifikované formě ovšem platí i pro ty, kteří se zatím nemají kam vracet…..Karel Haloun, kurátor