19:00, Chill out zone NOD Roxy, vstupné 80 Kč, jazyk: CZ & ENG
Hudba: Ježíš táhne na Berlín

Zahajovací večer mezinárodního festivalu pro inovativní poezii představí domácí a světové klasiky fónické poezie. Po boku nizozemské legendy Jaapa Blonka vystoupí český zakladatel fyzického básnictví Petr Váša, zazní syrový hlasový projev Maďarky Kingy Tóth i zpěvná a přece radikální poezie Irky Kimberly Campanello. Program završí kultovní duo Ježíš táhne na Berlín.

—-

19:00, Chill out zone NOD, entry 80 Kč, langauge: CZ & ENG
Music: Ježíš táhne na Berlín

The opening PMF night will feature the legends of Czech and international sound poetry. The Dutch classic of sound poetry Jaap Blonk will perform alongside the Czech founder of physical poetry Petr Váša. You will also have the chance to hear the raw voice compositions by Kinga Tóth (Hungary) and the melodic yet radical poetry by the Ireland-based poet Kimberly Campanello. The program closes with music by Czech cult duo Ježíš táhne na Berlín.

—-

JAAP BLONK (born 1953 in Woerden, Holland) is a self-taught composer, performer and poet. He went to university for mathematics and musicology but did not finish those studies. In the late 1970s he took up saxophone and started to compose music. A few years later he discovered his potential as a vocal performer, at first in reciting poetry and later on in improvisations and his own compositions, to which he started adding electronics around the year 2000. Later, a renewed interest in mathematics made him start a research of the possibilities of algorithmic composition for the creation of music, visual animation and poetry. 
He has performed around the world, on all continents. Besides working as a soloist, he collaborated with many musicians and ensembles in the field of contemporary and improvised music, like Maja Ratkje, Mats Gustafsson, Joan La Barbara, The Ex, the Netherlands Wind Ensemble and the Ebony Band. Blonk’s work for radio and television includes several commissioned radio plays. He also makes larger-scale drawings of his scores, which are being exhibited.
He has his own record label, Kontrans, featuring a total of 21 available releases so far. Other Blonk recordings appeared on Staalplaat, Basta, VICTO, Ecstatic Peace, My Dance The Skull, Monotype, Plant Migration Records, Elegua Records and Scumbag Relations.
His book/CD ‘Traces of Speech’ was published in 2012 by Hybriden-Verlag, Berlin. A comprehensive collection of his sound poetry came out as a book with 2 CDs in August, 2013, entitled “KLINKT”.

JAAP BLONK (narozen 1953 ve Woerdenu, Holandsko) je skladatel-samouk, performer a básník. Studoval matematiku a muzikologii, ale studia nedokončil. Na konci 70. let začal hrát na saxofon a skládat hudbu. O několik let později si uvědomil svůj potenciál pro práci s hlasem, zprvu při recitaci poezie, posléze začal vystupovat s improvizacemi a vlastními skladbami, které okolo roku 2000 začal Blonk doplňovat elektronikou. Později se opět vrátil k matematice a začal zkoumat možnosti algoritmické kompozice při skládání hudby, v animaci a poezii.
Jaap Blonk vystupoval po celém světě, na všech kontinentech. Kromě sólových vystoupení spolupracoval s mnoha hudebníky a formacemi z oblasti současné a improvizované hudby, např. s Majou Ratke, Matsem Gustafssonem, Joan La Barbara, The Ex, Nizozemským dechovým orchestrem a The Ebony Band. Blonk pracuje pro rozhlas a televizi, je autorem několika rozhlasových her. Vytváří také velkoformátové verze svých partitur, které vystavuje.
Vlastní hudební vydavatelství Kontrans, které dosud vydalo 21 nahrávek. Další Blonkovy nahrávky vyšly u vydavatelství Staalplaat, Basta, VICTO, Ecstatic Peace, My Dance The Skull, Monotype, Plant Migration Records, Elegua Records a Scumbag Relations.
V roce 2012 vydal knihu a CD Traces of Speech (Hybriden-Verlag, Berlín). V srpnu 2013 vyšel pod názvem KLINKT obsáhlý výbor z jeho zvukové poezie ve formě knihy a dvou CD.

—-

PETR VÁŠA was born in Brno (1965), graduated with a degree in Art History at Brno University (1988), and founded the following music bands: Z kopce (1985), Oąklid (1987), and A-Beat (1990). After the end of their activities, he devoted himself primarily to the project of physical poetry (from 1991 – performances and recordings, from 1992 – drawings, visual poems, from 1993 – courses and workshops at various art schools and festivals).
He published, among others, a book of poetry and drawings with an accompanying audio cassette calledTexty, básně, poemes physiques (Lyrics, poems, physial poems; Maťa/Black Point 1994) and a CD called Cirkus-Chaos-Minaret (Wolf Records 1998), a sound/visual “definition” of the physical poetry genre. After a years of solo performing, he founded the band Ty Syčáci (1999), with whom he released to date the albums Máj v dubnu(May in April; 2000), Lék a jed (Medicine and Poison; 2001), Samota, sláva, smrt a spása (Solitude, Glory, Death, Salvation; 2002), Lišák je lišák (The Fox is a Fox; 2005), Bum bum bum (Boom Boom Boom; 2007), Krása(Beauty; 2010) Jasná Pákaand Eldorado (2013; all released on Indies Records). In 2005 he published illustrated book of poems Návrat Plavce Jindřicha (The Return of Henry the Swimmer; Petrov) and in 2007 CD anthology of physical poetry Manifesto (Black Point). In 2008 he published on his website video story of physical poetry In Motion and from 2009 he presents at the same place his art work in the form of pictorial books. He resumed his experiences in book and DVD Fyzické básnictví (Physical Poetry, „history, fantasy, theory and praxis“; Host 2011).

PETR VÁŠA (1965) se narodil v Brně, vystudoval dějiny umění na Masarykově univerzitě (1988) a založil následující hudební skupiny: Z kopce (1985), Ošklid (1987) a A-Beat (1990). ). Po skončení jejich činnosti se věnoval především projektu fyzického básnictví (od roku 1991 performance a nahrávky, od r. 1992 kresby, vizuální poezie, od 1993 vede kurzy a workshopy na různých uměleckých školách a festivalech).
Mimo jiné vydal sbírku básní a kreseb doplněnou o audiokazetu s názvem Texty, básně, poemes physiques (Maťa/Black Point 1994) a CD Cirkus-Chaos-Minaret (Wolf Records 1998), zvukově-vizuální “definici” žánru fyzické poezie. Po několika letech sólového působení založil v roce 1999 skupinu Ty syčáci, s níž dosud vydal alba Máj v dubnu (2000), Lék a jed (2001), Samota, sláva, smrt a spása (2002), Lišák je lišák (2005), Bum bum bum (2007), Krása (2010) and Eldorado (2013; vše Indies Records). V roce 2005 vydal ilustrovanou sbírku básní Návrat Plavce Jindřicha (Petrov) a v roce 2007 na CD antologii fyzické poezie Manifesto (Black Point). V roce 2008 publikoval na svém webu video story fyzického básnictví In Motion, ztvárňující příběh fyzické poezie, a od roku 2009 tamtéž prezentuje svou práci formou obrázkových knih. Své zkušenosti shrnul v knize doprovázené DVD Fyzické básnictví (“historie, fantazie, teorie a praxe”) (Host, 2011).

—-

KIMBERLY CAMPANELLO is a dual American and Irish citizen based in Dublin and London. Her first collection Consent was published by Doire Press in May 2013. Her pamphlet Spinning Cities was published by Wurm Press in 2011. In May, New Dublin Press will release imagines, a limited edition lithograph of poems by Campanello and musical scores by Benjamin Dwyer focusing on the ancient sheela-na-gig stone carvings. It will be produced by Distinctive Repetition Design Studio and include an audio recording of Garth Knox (viola) and Campanello’s poetry. In September, zimZalla Avant Objects will publish MOTHERBABYHOME.

KIMBERLY CAMPANELLO má americké a irské občanství a působí v Dublinu a Londýně. Debutová sbírka Consent jí vyšla v květnu 2013 v nakladatelství Doire Press. V roce 2011 vydalo nakladatelství Wurm Press její básně Spinning Cities. V květnu vyjde u New Dublin Press v limitovaném nákladu litografická sbírka Imagines, která zahrne její básně a hudební partitury Benjamina Dwyera. Hlavním tématem budou starobylé kamenorytiny sheela-na-gig (rytiny zobrazující ženské postavy s odhaleným přirozením). Produkuje ji Distinctive Repetition Design Studio. Knihu doplní nahrávka s hudbou v provedení violisty Gartha Knoxe a poezií Campanellové. V září vydá u zimZalla Avant Objects další projekt MOTHERBABYHOME.

—-

TÓTH KINGA (1983, Hungary): Philologist, Teacher in German Language-Literature, Communication specialist, copy editor, cultural program organiser. (Sound)poet-illustrator. Songwriter and front man of Tóth Kína Hegyfalu project. Member of several art projects, associations. Fellow of the Solitude Akademie; 2014: Havirov art residency Cz Visegrad Project, Frankfurter und Wiener Buchmesse, Art Festival, Elias Canetti Gesellschaft, Bul Publications: Books: ZSÚR 2013 HU, ALLMASCHINE (poetry book) Solitude Akademie, GER, and Magvető, HU, 2014 International antologies and publications: Solitude Art Yearbook, Stuttgart (2014) Die Welt ist nicht erfunden, Solitude (2014) Huellkurven (Austria), Irodalmi Szemle (Slo), tapin2 (Fra), Colony (Ire), POETRY (USA.), Solitude Book(Ger) Exhibitions (visual poetry): Budapest: Hall of Fine Art, Tat Gallery BBGallery, Festival of Museen Hu International: Solitude Akademie, (Ger), OHO (Au), Elias Canetti Institution, (Bul) Soundpoetry, musicALL MACHINE (Bratislava, Budapest, Stuttgart, München, Trnava, Ruse, Sofia, Prague, Graz, Vienna, Frankfurt, Novi Sad)Music and video art: Tóth Kína Hegyfalu (Tóth Kinga+Molnár Gergely) Other music projects: 33 astral bodies Tuning Ballerina (Slo-Hu soundart-jazz project, lyrics), ARKON (USA-GER-HUN) International art projects: ARKon (music) PARTY (translation with Roberto Santaguida), Havirov (art residency: urban-visual-sound art, literature), Control (music performance and literature with Silvia Rosani and Vis a Vis ensemble; CV etc.:www.tothkinga.blogspot.de, tothkinahegyfalu.blogspot.deportfolio: http://issuu.com/ktportfolio

KINGA TÓTH (narozena 1983 v Maďarsku): filoložka, učitelka německého jazyka a literatury, komunikační specialistka, redaktorka, organizátorka kulturních programů. Věnuje se poezii, zvukové poezii a ilustraci. Písničkářka a frontmanka formace Tóth Kína Hegyfalu. Členka několika uměleckých projektů a uskupení. Stipendium Solitude Akademie; 2014: Havířov art residency, Visegrad Project (ČR), frankfurtský a vídeňský knižní veletrh, Art Festival, Společnost Eliase Canettiho, Bulharsko. Publikace: Knižně: ZSÚR 2013 (Maďarsko), ALLMASCHINE (sbírka básní), Solitude Akademie, Německo, a Magvető, Maďarsko, 2013. Mezinárodní antologie a publikace: Ročenka Solitude Art, Stuttgart (2014) Die Welt ist nicht erfunden, Solitude (2014), Huellkurven (Rakousko), Irodalmi Szemle (Slovinsko), tapin2 (Francie), Colony (Irsko), POETRY (USA), Solitude Book (Německo) Výstavy (vizuální poezie): Budapešť: Hall of Fine Art, Tat Gallery, BBGallery, Festival muzeí Mezinárodní: Solitude Akademie, (Německo), OHO (Rakousko), Elias Canetti Institution (Bulharsko) Fónická poezie a hudba: ALL MACHINE (Bratislava, Budapešť, Stuttgart, Mnichov, Trnava, Ruse, Sofia, Praha, Štýrský Hradec, Vídeň, Frankfurt, Novi Sad).
CV etc.:www.tothkinga.blogspot.de, tothkinahegyfalu.blogspot.deportfolio:http://issuu.com/ktportfolio