Představený soubor fotografií studentů a absolventů Pražské fotografické školy /PFŠ/ je určitou reprízou z letošní výstavní přehlídky Prague Foto 2016, která proběhla v Kafkově domě na jaře. Kurátorská koncepce je tedy překvapivě rámována institucionálně, kdy jedním ze záměrů výstavního projektu Galerijní Laboratoře je i mapování současných trendů v oblasti fotografie. Po dvou letošních ryze fotografických výstavách má divák možnost seznámit se i s díly autorů, kteří se hlásí k Pražské fotografické škole. K této instituci je nutné dodat, že je to škola s velmi dlouhou tradicí. Vznikla už v roce 1972, kdy od roku 1990 je školou samostatnou a zejména v 90. letech nabízela nepochybně kvalitní výuku pro začínající fotografické talenty v režimu denního středoškolského studia. Sektor soukromého školství si v porevolučním období získal jisté renomé jako určitý druh alternativy k majoritně pojímanému vzdělávacímu systému. Jak je vidět z vystavených prací, tak značka PFŠ zažívá v současnosti určitou renesanci, dochází naštěstí k restartování celého vzdělávacího projektu zatím v režimu přípravného a večerního či dálkového studia. Držme Pražské fotografické škole palce.