Erika Bornová, Alma Mahler, 2018

Tomáš Dimter (*1974), překladatel, literární kritik, šéfredaktor nakladatelství Mladá fronta. Zabývá se současnou německojazyčnou literaturou a kulturou německy mluvících zemí.

  

Alma Mahlerová, plným jménem Alma Mahler-Gropius-Werfel, rozená Alma Schindlerová, byla rakouská autorka memoárové literatury. Proslula jako múza řady předních umělců první poloviny 20. století, např. hudebního skladatele Gustava Mahlera, malíře Oskara Kokoschky či spisovatele Franze Werfela.