Proběhlá výstavní série Podmínky nemožnosti, kterou kurátor Václav Magid představil mezi lety 2017 a 2018 v Galerii Kurzor, má svou hmatatelnou extenzi ve formě sedmi katalogů. Ve středu 27. 3. bychom rádi celou sedmičku patřičně přivítali na světě, a to diskusí nad obsáhlým teoretickými texty, jež se tematicky pojí k jednotlivým výstavám. Kromě autora textů, Václava Magida, přijdou diskutovat Anna Remešová a Václav Janoščík, akci bude moderovat Anežka Bartlová. Těšíme se!