Přehlídka divadelní fotografie je jednou ze snah Institutu umění – Divadelního ústavu o rozšíření povědomí široké veřejnosti o tomto významném oboru i jeho obrovském uměleckém i dokumentačním potenciálu. Výstava snímků vybraných porotou bude k vidění v prostorách kavárny divadla Jatka 78.

  

Vyhlášení proběhne v rámci Pražského Quadriennale.