Roman Štětina
JAZYKOLAM / TONGUE TWISTER, 2014
super 16mm film / full HD telecine transfer, colour, sound, 5:46 min

Roman Štětina
PŘEDNÁŠKA / LECTURE, 2014
HD video, 4:3, 20 min

Vladimír Houdek a Hana Polanská Turečková
KANOUCÍ ŠÍŘE / THE TRICKLING EXPANSE, 2014
single channel full HD video, 17 min

počet míst je omezen, prosím potvrďte svoji účast na filip@polanskygallery.com