Helena Ťapajnová, plakát

Ohyb  je zmena formy a prístupu .

Pohyb je zmena smeru.

Preskok je smer pohybu.

Preskok, pohyb, ohyb je postupná premena.

Premena je dekonštrukcia konštrukcie.