Společenské konvence často vytvářejí ploché hodnoty. Jedinec, společnost, tedy uživatelé těchto konvencí pohodlně konzumují nastolená pravidla. Jejich přesahy však mohou prozradit skryté hodnoty vnitří stability. Výstava se pokouší proniknout pod povrch stereotypu a analitickou formou položit otázku o formování identity jako procesu vlastnímu každému z nás.