Prvá diskusia Mrg. Veroniky Halamovej cyklu SeminArt v jarnom semestri 2022 bude venovaná otázkam postavenia modernistov na Semináři Dějin umění FF MU a ich budúcnosti. Diskusie sa zúčastní Mgr. Marta Filipová, Ph.D. ako jedna z hlavných osôb zakladajúcich nové Centrum pro moderní umění a teorii a prof. PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D., ktorý je jednou zo “stálic” moderného a súčasného umenia na Semináři Dějin umění. Diskusný večer sa ponesie v atmosfére vízií, čo môže nové centrum ponúknuť študentom, aký je súčasný stav pôsobenia modernistov na našom seminári a ako sa líši od pôsobenia predošlého.

 

Místo konání: Čítárna Filozofické fakulty MUNI, budova D, Arne Nováka 1/1, Brno