foto: Roman Polášek

Zveme na komentovanou prohlídku s kurátorkou výstavy Renatou Skřebskou.

  

Výstavní projekt představuje umělecký vývoj výtvarné skupiny Přirození, která působila v letech 1989–1992, a jejíž pozdější členové hráli od druhé poloviny 80. let 20. století významnou roli v rámci celorepublikové svobodné tvorby mimo oficiální scénu. Veřejná vystoupení skupiny Přirození byla na svou dobu odvážným počinem v hledání identity umělce, upozorněním na neúprosnou situaci v umění, požadavkem svobodné tvorby, který vycházel z regionu pod silným ideologickým dozorem, a v neposlední řadě sebevědomým otevřením vlastní umělecké cesty. Mladá generace vstupující do ostravského vakua se aktivovala na platformě undergroundového společenství, které umožňovalo požadovanou svobodu, nejčastěji se jednalo o výstavy v bytech, ateliérech a na haldě Ema.

  

Nutná rezervace zde.