grafický design: Katarína Jamrišková

Výstavní projekt představuje umělecký vývoj výtvarné skupiny Přirození, která působila v letech 1989–1992 a jejíž pozdější členové hráli od druhé poloviny 80. let 20. století významnou roli v rámci celorepublikové svobodné tvorby mimo oficiální scénu.

 

Veřejná vystoupení skupiny Přirození byla na svou dobu odvážným počinem v hledání identity umělce, upozorněním na neúprosnou situaci v umění, požadavkem svobodné tvorby, který vycházel z regionu pod silným ideologickým dozorem, a v neposlední řadě sebevědomým otevřením vlastní umělecké cesty. Mladá generace vstupující do ostravského vakua se aktivovala na platformě undergroundového společenství, které umožňovalo požadovanou svobodu, nejčastěji se jednalo o výstavy v bytech, ateliérech a na haldě Ema.

 

Ke stěžejním okamžikům patřila jednodenní výstava Ahoj lidé, která se uskutečnila v podchodu k Ústřednímu autobusovému nádraží v Ostravě. Akce byla nebývalého rozsahu, nezvykle svobodná a vedla k založení umělecko-literární skupiny Přirození, která byla složená z umělců, jež působili v Ostravě.

 

Během působení skupiny se členy stali výtvarníci Daniel Balabán, Zdeněk Janošec Benda, Petr Pastrňák, Hana Puchová, Jiří Surůvka, Pavel a Helena Šmídovi a literát Jan Balabán, který byl vedle své literární činnosti ve své podstatě teoretikem skupiny. Důležitou postavou byl také mikrobiolog Vladislav Holec, který se stal kurátorem a galeristou, neúnavným iniciátorem a organizátorem kulturních akcí. Jeho dům se stal místem setkávání umělců, kde mohli čerpat ze svobodného poznávání a vystavovat.

 

kurátorka: Renata Skřebská

 

Výstavu rozšíří výpravná publikace s dosud nepublikovanými archivními materiály. Doprovodný program zde.