Výstava prací studentů ateliéru Performance Jiřího Kovandy Pro tebe i pro sebe je připravena ve spolupráci s FUD UJEP v Ústí nad Labem.