Moderuje: Silvie Lauder (Respekt)

Hosté: Lucia Zachariášová (Sekretariát Rady vlády pro rovnost žen a mužů), Klára Kalibová (In Iustitia), Lucie Šídová (Freya) a Johanna Nejedlová (Konsent)

Policii či soudy často vnímáme jako instituce, jež mají pomáhat lidem, kteří zažili sexuální násilí dosáhnout spravedlnosti a vyrovnat se s traumatickou zkušeností. Instituce ale ve společnosti hrají i další roli – určují například, co je a co není sexuální násilí, nebo kdo se může považovat za jeho „oběť“. Má manžel nárok na tělo své ženy? Policista na bezplatný sex s prostitutkou? Kdy sexuální obtěžování stává postižitelným?

Sexuální násilí odráží nerovnosti na základě etnického a sociálního původu, genderu či sexuality. Naše diskuze se proto zaměří na politickou roli státních institucí v budování a udržování mocenských vztahů ve společnosti. Do jaké míry opravdu plní svou funkci, pokud zároveň neřeší i nerovnosti a umlčování, které ze sexuálního násilí dělají pro tolik lidí běžnou věc? Tím pádem, potřebujeme je vůbec? Dokážeme si představit alternativní systémy?

Pozvání do diskuze přijaly Lucia Zachariášová, která promluví o tom jak stát přistupuje k místní kultuře znásilnění, Luci Šídová, která se zaměří na sociální a terapeutickou práci jako společenskou instituci, Klára Kalibová, která na kazuistice ukáže, jak se soudní systém vztahuje k sexuálnímu násilí a Johanna Nejedlová, která představí vlastní kafkovskou zkušenost s orgány činnými v trestním řízení. Diskuzí nás provede Silvie Lauder, která se tématu sexuálního násilí a genderové diskriminace dlouhodobě věnuje na stránkách týdeníku Respekt.

Diskuze je součástí doprovodného programu výstavy Co mi otec strkal do vagíny v galerii ArtWall

Více informací na: www.artwallgallery.cz 
https://www.facebook.com/artwallgallery/

Partnery projektu jsou:
Gender Studies, o.p.s., Jako doma – Homelike, o.p.s., Konsent, z. s., Sociologický ústav AV ČR, Kulturní čtrnáctideník A2, A2larm, tranzit a display