Jak správně konzervovat a vystavovat umění nových médií? Nová média rychle zastarávají a VHS kazety, magnetofonové pásky, diskety a cd nosiče, stejně jako elektronické počítače a další přístroje je nutné neustále obnovovat, převádět na aktuální média a promýšlet jejich výstavní prezentaci. Problematika uchovávání pohyblivého obrazu je v českém institucionálním sbírkotvorném kontextu na počátku systematické práce s novými médii. Sborník Vašulkova kuchyňská kniha # 1, texty k médiím: první & poslední přináší různé pohledy na uvedenou problematiku v mezinárodním kontextu a může sloužit jako výchozí materiál pro další diskuzi nad komplexním přístupem k uchovávání umění nových médií v českém prostředí. Knihou Vás provede její editor Miloš Vojtěchovský.

 

Kniha je dostupná v elektronické podobě na webových stránkách Vašulka Kitchen Brno, objednat si ji můžete i v tištěné podobě.

 

Program Brno Art Week sledujte na webu https://2021.brnoartweek.cz, kde bude vždy v čase konání akce zveřejněn odkaz na vybranou událost.