Soustřeďovat se na nebe znamená vytvářet peklo. (Tom Robbins)

Výstava dvojice umělců, kteří se potkali na stáži v Berlíně, je asambláží obrazů a forem zdánlivě vytržených z kontextu příběhů či pohádek. Surrealistické, podezřelé i tajuplné objekty představují jakousi krajinu či sled asociací pojmenovaných těžko přeložitelným anglickým slovem „quagmire“, jež v češtině nese množství podivných významů, jako je bažina, past, či šlamastika.