Společná akce rabaraLOMENOstrouhal v galerii Monomach bude konfrontací – setkáním, střetem a zároveň i spojením dvou identit fotografa a performera Josefa Rabary a básníka a malíře Jakuba Strouhala. Znak / v pojetí obou umělců v tomto případě výstižně symbolizuje pomyslný hraniční, oddělující a současně propojující moment jejich vlastní sebeidentifikace a sebevyjádření vůči sobě samým i okolnímu prostředí. Identita jako prostředek osobní individualizace zde sehrává zdánlivě protichůdné avšak stejně důležité role a to na jedné straně vymezení se vůči ostatním identitám, které nás obklopují, jakousi naši bezpečnou zónu, na druhé straně se však stává klíčovým bodem vytváření kontaktu se světem. Otázku pojmu identity a jejího významu se tak oba aktéři budou snažit reflektovat jednak hledáním odlišností, ale i nacházením vzájemných průniků na základě vzájemné spolupráce.

Performance bude rovněž zakončením stávajícího tematického bloku s názvem Proměna identity. Celý blok je na různých úrovních naplněn problematikou a postřehy souvisejícími s proměnou identity, osobní transformací, přeměnou duševní či fyzickou v návaznosti na to, jak se jako bytosti záměrně (někdy možná i nezáměrně) prezentujeme navenek. Součástí jsou například témata zasahující do oblasti transgenderu, zaobírající se motivacemi k různým tělesných modifikacím, body shamingem apod., ale například i otázky týkající se stárnutí nebo změn duševního stavu. Z tématu vychází také změna postoje k vlastnímu výtvarnému sebevyjádření, hraní rolí a jeho fungování v rámci percepce veřejnosti. Typickým odrazem reakce na vnější okolí, která mnohdy kontrastuje s vnitřním osobním životem, může být v konečném důsledku i osamělost v moderní době sociálních sítí a charakteristická posedlost sebereprezentací. 

Kurátoři: Dana Kinclová a Pavla Maslejová

Grafický design: Tereza Bierská

Akce proběhne v prostorách na Luční 54 tradičně v 19:00.