Srdečně vás zveme na zahájení výstavy RE-?, které proběhne 18. června 2020 od 19 hodin v Galerii 3Kurátorek v západním křídle Invalidovny.

 

Příprava prvního výstavního projektu letošní sezóny s názvem RE-? a také návrat do prostorů Invalidovny přinesl přirozenou potřebu reflektovat minulý rok a počátky našeho působení. Dramatická historie barokní budovy podpořila polemiku nad zacykleností dějinného i osobního vývoje, jež jsou provázány více, než si ve skutečnosti dokážeme přiznat.

 

Předpona RE nese význam zpět, opět či znovu. Teoretik a kritik současného umění Suhail Malik říká, “že přítomnost přestává být okamžikem přechodu z minulosti do budoucnosti, místo toho se stává místem neustálého přepisování jak minulosti, tak budoucnosti.”

 

Dochází k nepřetržitému přepisu dějinných událostí bez možnosti porozumění a kontroly? Pomohla nastalá situace vrátit se k elementárním hodnotám? Vystavená umělecká díla odkazují k odlišným slovům s předponou RE. Hravá kombinace uměleckých děl s lingvistickými morfémy tvoří narativní fragmenty reflexe, které připomínají různé události, či odvrací myšlenky k určitým situacím.