RE_SHAPE/D je výsledkem roční práce šestice gymnaziálních studentů, která žije uměním. Nově si zkouší roli kurátorů, protože jsou to oni a galerie současného umění, kteří často upozorňují na problémy dnešní doby. Tímto projektem se Marek, Klaudie, Sofie, Hubert, Róza a Matěj chtějí podílet na tvorbě témat soudobého umění. Za jeden z největších problémů postmoderní společnosti pokládají informační zahlcenost. 

Pod jedním pojmem (slovem) si každý představí jinou věc – jiný obraz. Studenti – kurátoři vám chtějí nabídnout různost obrazů, které si pod stejným slovem (názvem) představí informacemi a zkušenostmi nezatížené dítě a dospělý člověk – umělec. 

 

Myšlenka RE_SHAPE/D spočívá v tom, že na jednom konci stojí dílo současného umělce 
a na druhém výtvarná práce předškoláka nebo žáka prvního stupně ZŠ. Jediná informace, na základě které děti tvoří, je právě slovo – název díla. Budete tedy moci srovnat dvě velmi odlišné obrazové interpretace téhož. Součástí výstavy je film, který vznikal po dobu celého procesu. Natočili jsme postřehy dětí k daným uměleckým dílům a komentáře umělců
 k dětským výtvarným pracem. 

 

Jak vlastně tato myšlenka vznikla? Na gymnáziu da Vinci přicházejí studenti s návrhy na semináře. Jedním z nich byl Seminář umělecký provoz. V průběhu tohoto semináře studenti navštívili různé instituce a osobnosti pohybující se v oblasti výtvarného umění – galeristy, majitele soukromých galerií, aukční síně, umělce, kurátory a neziskové organizace, aby mohli na základě informací z praxe zrealizovat vlastní výstavu. Mimo roli kurátorů se však museli studenti stát i PR pracovníky, grafiky a v neposlední řadě crowdfundery, aby získali potřebné finance k uskutečnění výstavy.

 

Výstava bude pro veřejnost otevřena od 15. října a potrvá do 2. listopadu. Otevřeno bude vždy od úterý do soboty od 15 do 18 hodin. 

 

Kurátoři: Marek Tomáš Mirčev, Hubert Švaříček, Sofie Moravcová, Klaudie Moravcová, Rozálie Švaříčková, Matěj Rendl

 

Koordinace: Mgr. Zdeňka Rocha, Mgr. Pavel Fiala

 

www.reshaped-cz.webnode.cz/