Reflexe změn ve vnímané realitě demonstrovaná prostřednictvím média technického obrazu je jedním z aspektů této výstavy. Technický obraz – fotografie a video záznam – v sobě nesou předpoklad toho, že zobrazují věci a události, které skutečně existují nebo se staly. Přistupujeme k nim tedy obecně spíše jako ke svědectví než jako ke smyslovému vnímání. Projekt “Realita je tvárná” upřednostňuje smyslové vnímání a aspekt svědectví staví do pozadí.
Vystavují studenti Katedry fotografie FAMU.

Kurátorka: Helena Musilová