Řekly si barvy, červená a modrá, že zapláčou. Řekly si prapory, když 12. května začínala noc, že slavně rozvlní po dnech veselí a radosti na počest smrti, na počest českého umělce, jehož cesta skončila.

I můžeme si představit, že v té chvíli duše Václava Špály letěla po vlnách noci a vlajících praporů městem a do polí, přes vody, přes lesy, přes stráně, přes rozkvetlá luka, přes trsy blatouchů, přes hrozny konvalinek, přes usínající zahrady, v nichž se temně rděly pivoňky a chvěl se měsíční svit šeříků, že letěla, nevíme kam, že se rozpínala nad krajinou jako druhý průsvitný příkrov noci, že pokryla svým měkkým závojem veliké rozlohy země, celou českou zemi.

A pak mizela, tratila se, vplývala do ovzduší

a letěla ke hvězdám.

Řekly si barvy, červená a modrá, že zapláčou a když zaplakaly, byly ještě krásnější, zářivější a jasnější. A když po smutné noci z 12. na 13. května vzešel den a čas se nezastavil, řekly si barvy červená a modrá, žlutá, zelená a bíla, že budou plesat, neboť tak jim přikázal, tak jim to vnuknul Mistr.

Výtvarná skupina Reality (založena roku 2003 Jiřím Davidem, Janem Kadlecem a Milanem Salákem) se věnuje artistním intervencím do výstavního prostoru. Otevřeným přiznáním závislosti současného umělce na aktuální situaci na umělecké scéně se tak zúčastnění umělci pokouší udělat první krok vedoucí k vykročení ze začarovaného kruhu tohoto druhu závislosti…