Rebirth IV. – BACTIHUB

Denis Baštuga a Anna Pašková

kurátor: Michal Jalůvka

Vernisáž výstavy v úterý 19. 3. 2019 v Galerii 207, ateliér Intermediální konfrontace č. 207, UMPRUM od 17:30-20:30 

Prezentace autorů, komentovaná prohlídka a dernisáž výstavy v úterý 26. 3. 2019 v učebně č. 411, UMPRUM, od 16:10

Trvání výstavy od 20. 3. do 26. 3. 2019 

Výstava pracuje s plísní jako s vizuálně podmanivým motivem, přirozenou a základní součástí našeho světa, vesmíru a koloběhu života. Laboratorní podmínky slouží jako platforma pro zachycení vlastností a možností jindy přehlížených přírodních entit. Jaký je ve výsledku rozdíl mezi reprodukčními strategiemi vyšších a nižších forem života? A lišíme se tolik od mikroorganismů? Plíseň versus lidská bytost. Lidská bytost jako plíseň.