kurátoři Maja a Reuben Fowkes
www.translocal.org

Symposium Reclaim Happiness: Opposing Systems uvažuje o východoevropském socialismu a postkomunistickém kapitalismu jako o protikladných systémech a zkoumá taktiky volené umělci, disidenty a sociálními aktivisty za účelem jejich obejití, úniku nebo odporu proti nim. Mezi otázky, jimž bude věnována pozornost, patří i to, jak byla v dobách socialismu propojena umělecká avantgarda a politický disent, a to zvláště v důsledku protestních hnutí z roku 1968. Obecněji pak to, jak kapitalistická byla realita systému, levicovými disidenty pohrdavě označovaného jako „reálný socialismus“, a to především v oblasti ekonomické a pracovní praxe. Z hlediska opozice vůči systému se symposium zaměří na vynalézavé metody běžného odporu proti totalitarismu v politice i společnosti a vykořisťovatelské podmínky na pracovišti. Proč skrytá historie opozice vůči socialistickému systému nepřestává fascinovat a jakým způsobem se současní umělci snažili zachránit skrytou zkušenost odporu? Existuje snad ve východní Evropě nevyužitá opoziční energie? A pokud ano, lze ji znovu nastartovat?

PROGRAM

13.00 Maja a Reuben Fowkes (translocal.org), ‘New Left East, Socialism as (if) it really existed’
13.25 Tamás St.Auby (umělec, Budapešť, HU) a Miklós Haraszti (spisovatel) diskutují o umění, disidentství, poezii, práci a volném čase v době socialismu
13.55 Fedor Blaščák (filosof, Brastislava, SK) ‘If the enemy is a clear cut, a stroke can be strong’
14.20 Adam Chodzko (umělec, UK) úvod k The Pickers
14.45 přestávka
15.15 Franco Bifo Berardi (filosof, IT)
15.45 Jiří Skála (umělec, Praha, CZ) představení projektu Jedna skupina předmětů (2011)16.10 Kulatý stůl s umělci účastnícís se projektu Loophole to Happiness: Katarina Šević, Péter Szabó, Csaba Nemes a Siniša Labrović.
16.45 Projekce filmu Tamáse St.Aubyho: Centaur (1973-5)
17.30 konec

sympozium bude vedeno v anglickém jazyce, netlumočeno
vstup volný

Účastníci sympozia jsou srdečně zváni na VERNISÁŽ VÝSTAVY Škvíra ke štěstí (kurátoři Maja a Reuben Fowkes – translocal.org) v Centru pro současné umění Futura, která navazuje na sympozium a začíná v 18:00.

FUTURA, Holečkova 49, 150 00 Praha 5
www.futuraproject.cz

Více informací o projektu: www.translocal.org/loophole

Partneři projektu:
Trafo gallery, Muzeum Sztuki, amt_project, Futura, translocal.org, tranzitdisplay

Projekt podpořili:
European Cultural Foundation, Visegrádský fond