Ředění soust / výstava

Ústředním tématem výstavního programu pardubické městské galerie GAMPA je v roce 2019 poněkud tajemný pojem resilience. Pokud si jej zadáte do internetového vyhledávače, zjistíte, že jde o termín využívaný v kontextu psychologie, sociologie, městotvorby, politiky i ekologie. Jedná se o schopnost využít otřesy a zvraty k podnícení inovativního myšlení, které umožní obnovu a další rozvoj – ať už jednotlivce, společnosti či ekosystému.

 

Po výstavě Plastic Heart, jež uměleckou řečí zprostředkovávala a upozorňovala na problematiku plastů a znečištění oceánů, se v GAMPĚ představí pětice autorů, kteří galerijní prostor přetváří v místo pro nerušené soustředění a návštěvníkům nabízí zážitkovou výuku toho, jak se v době, kdy na nás den co den agresivně útočí miliony vjemů, soustředit.

 

Formát výstavy je koncentrovaný do půlhodinové procházky galerií s audio průvodcem a plně využívá bohatosti přístupů a odborností jednotlivých tvůrců, kteří se věnují performanci, malířství, zvukovému umění, sochařství či poezii. Autoři navozují situaci, v níž dochází k vícesmyslovému zažívání – pracují se zvukem, střídáním světla a tmy, vybízejí k práci s vlastním tělem v pohybu. Zapojují elementy jazykové hry a zvukové improvizace. Klíčovým elementem instalace jsou samotní návštěvníci, kteří ji svou aktivitou vytvářejí a mají díky ní možnost ukusovat třicet minut svého času v jinak naředěném rytmu. Koncentrická struktura instalace upoutává pozornost k samotnému prostoru a pobytu návštěvníků v něm. Návštěvníci jsou zároveň instruováni k zapojení vlastní představivosti a přenesení vnímání mimo daný prostor. Pečlivě naředěné prostředí pracuje s kontrastem mezi svobodou volného pohybu a časově a prostorově vymezenou strukturou. Poutá pozornost návštěvníků v určitém časoprostoru, a zároveň navozuje rozšířené vnímání.

 

K výstavě je jako vždy připraven bohatý doprovodný program, jehož součástí jsou pravidelné ranní rozcvičky, podvečerní bezcílné procházky, dílny pro děti, rodiny i seniory, projekce, diskuse, koncerty i taneční performance.