Reflexe znamená „zrcadlení“ nebo „odraz“. V tomto kontextu jde o odraz či kontemplaci nad současným stavem četby.

Knihy se v dnešní době informací paradoxně stávají víc a víc marginálním zdrojem vědění a inspirace. Masová pop-kultura staví vztah s divákem na rychlé spotřebě a minimální námaze. Kniha je zde použita jako vizuální prostorový materiál, který jí dává nový a nečekaný rozměr. Vliv průvanu v prostoru dvora pomáhá objekt „rozhýbat“ a dává mu také kinetický rozměr automaticky obracených stránek. Knihy současně ale neztrácí také svoji vypovídající schopnost. Nový kontext knih tak poukazuje na devalvaci četby a ztrátu citlivosti ke knize jako takové.

„nové formy manipulace s textem nebo jeho elementy nebo naopak s jeho kontejnery, ať jsou to noviny, knihy nebo zdánlivě tak tradiční médium, jako je klasická malba, tematizují ve skutečnosti právě falešnou stránku oné masové komunikace, byť třeba velice subtilními způsoby, které obohacují jak sféru práce s textem, tak s přehodnocováním knihy jako obvyklého kontejneru určitých informací…“ Jiří Valoch, katalog k výstavě v Galerii kritiků, duben 2010:

A book project.Contemplation on recent status of reeding.A book as visual 3D object, which reveal new unexpected connotation. Draft in courtyard helps object "activate" and provide it with kinetic quality of flipping pages. New context point at devaluation reeding and our absence sensitivity towards books in general.