Zveme do bývalé konírny zámeckého areálu v Chanovicích na výstavu manželů Kocmanových, vyučujících na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara.

 

Renáta Kocmanová výběrem svých soch a objektů dává na výstavě nahlédnout do bohatého rejstříku materiálů a postupů, kterých jako sochařka užívá – od mořeného, cejchovaného dřeva, přes beton, terazzo, stucco lustro a sádru k ručně nakládanému, pigmenty barvenému papíru se slepotiskem. Vystavená díla spojuje téma Živlů, k němuž se autorka ve své tvorbě opakovaně vrací.

 

Bedřich Kocman na výstavě představuje velkoformátové, na plátně tištěné litografie, dokončené v průběhu tohoto léta. Vychází v nich ze svých skic a kresebných záznamů, které pak na ploše kamene volně rozpracovává do spletitých struktur, umocněných tiskem v několika barevných vrstvách. Během složitého procesu vzniku tištěného obrazu, který podrobuje důkladnému průzkumu, hledá vztahy mezi liniemi a plochou, světlem a stínem, stejně jako kompoziční a barevné řešení, jež je hlavním pojítkem mezi vystavenou tvorbou obou umělců.

 

kurátorka: Andrea Sloupová