„La résurrection est une idée toute naturelle; il n'est pas plus étonnant de naître deux fois qu'une.”
„Vzkříšení je myšlenkou zcela přirozenou. Není o nic víc překvapující narodit se dvakrát než jednou.” 

Voltaire

Ve čtvrtek 29. března 2018 otevírá Arcimboldo svoji novou galerii konceptuální výstavou RESURRECTION / VZKŘÍŠENÍ, která propojí v jedinečnou kombinaci čtyři vynikající umělce z Čech a Japonska – Zdeňka Sokola, Jaroslava Valečku, Františka Skálu a Hidea Takedu – v oboru malby, fotografie a volné instalace.

Zdeněk Sokol

Své umělecké zmrtvýchvstání zažívá fotograf Zdeněk Sokol. Člen uměleckého spolku Bratrstvo našel po více jak deseti letech poustevnického života motivaci znovu sáhnout po svém fotoaparátu v cyklu duchovních éterických portrétů.

„Všichni jsme součástí kolektivního vědomí, které vytváří realitu světa ve kterém žijeme. Každý máme v sobě esenci božství, každý jsme kouskem vědomí stvořitele. Snažím se ukázat lidem kolem sebe kousek svého nitra, dát jim nahlédnout do své duše a třeba jim tak předat kousek své energie. Jsem připraven se rozdat do posledního atomu svého bytí." – Zdeněk Sokol

Jaroslav Valečka

Na první pohled idylické obrazy Jaroslava Valečky systematicky upírají pozornost k reáliím bývalých Sudet. Oživují místa skrze vyprávění tíživých příběhů osamocení, které by jinak zůstaly opomenuty či zcela zapomenuty. 

„Pokud jdeme s davem, dojdeme maximálně tam, kam šel dav. Pokud ale umíme dav opustit, dostaneme se na místa kde nikdy nikdo nebyl." – Albert Einstein

František Skála

Všestranný umělec a vizionář František Skála často vytváří své objekty z předmětů a materiálů, které původně měly jiné užití či kontext. Dává jim tak druhý život a prostřednictvím svých instalací jim píše alternativní scénáře bytí.

„Žádný technolog nezná chemické složení základního zdroje – pralátky. A přitom právě z ní se za příznivých okolností známými i dosud neznámými cestami rodí nové formy života, myšlenky, vědecké objevy a umělecká díla." – František Skála

Hideo Takeda

Do nejmenšího detailu propracované kostry zvířat Hidea Takedy jako by vypadly z anatomického atlasu vyhynulých zvířat. Japonský karikaturista snímá jejich děsivost barevným akcentem a humorem jim vdechuje nový život.

„Kostry archaických zvířat, které se zachovaly stovky milonů let, ve své dokonalé konstrukci dalece přesahují nejkrásnější sochařská díla umělců všech dob. Jelikož jsem jako mladý umělec nemohl pracovat s vzácnými chráněnými kostmi, objížděl jsem muzea a výsledky své analytické práce jsem vydal v knize Altamira z roku 1979, kterou jsem následně přepracoval do grafické podoby v roce 1994. Dospěl jsem k tomu, že jsem studium archeologických koster interpretovaných jako umění považoval za ústřední a objevné téma své výtvarné práce a chtěl jsem v něm pokračovat. Záhy jsem ale zjistil, že kosterních pozůstatků se na světě nedochovalo dost a že lidé o kosti přílišný zájem neprojevují. Začal jsem tedy jinou technikou vytvářet obrázky na odlišná témata a objevu svého mládí se postupně vzdálil. Tím více mne těší, že v daleké Praze se v nově otevírané galerii Arcimboldo vracejí mé staré kostry znovu do středu výstavní dramaturgie. Zdá se mi, že se tím oživuje má mladistvá víra ve smysluplnost tohoto výtvarného sdělení. Možná ta dobrá zpráva z Prahy probudí i novou inspiraci pro mou další tvorbu." – Hideo Takeda