Po těžkých kovových strojích zbyly jen stopy. Zůstalo jen to, co je příliš náročné odstranit a co je jednodušší proměnit na dekoraci. (Nic neusmrcuje věci lépe než jejich umístění do muzejní expozice.) Stroje kdysi svým pohybem určovaly rytmus pracovního procesu. Hmotné kovové závity zapadaly do sebe a svým pohybem vytvářely pod bdělým dohledem pracovníka ekonomickou hodnotu. Ve večerním šeru můžeme pozorovat skrz prosklenou fasádu nedaleké administrativní budovy pracující zaměstnance sedícíu zářících monitorů. Houpavý pohyb těch, kteří sedí na gymnastických míčích, určuje pracovní rytmus open-space kanceláře. Gymnastické míče, pružné jako finanční bublina, mohou prasknout a odhalit vnitřní prázdnotu. Taková situace ohrožuje i tak vratkoustabilitu pracovníka a vede k pádu. Of course you‘re not a gentrifier. You‘re just making the neighborhood nice. Výměna starého za nové se neobejde bez pocitu provinění a sentimentu. Nezbývá, než se rezignovaně zapojit do procesu, užít si to, co zbývá ze starého a přivítat nové.

Ateliér malířství 1 Fakulty výtvarných umění VUT v Brně Vás srdečně zve na výstavu.