Viktor Čech (1980), působí v oblasti kritiky, kurátorství a teorie současného umění. Vedle publikování v řadě periodik (Flash Art, Ateliér, Artalk.cz, A2 aj.), se věnuje kurátorským projektům které se snaží z různorodých úhlů reflektovat aktuální otázky současného umění (výstavy Art Has No History, 2011 či Hunky Dory, 2013, Karlin Studios, Praha). Zajímá ho i otázka hraničních pozic práce kurátora a experimentálních formátů prezentace současného umění (Projekt Parcela, 2009, Galerie Nod, Praha či Je ne travaille jamais, 2014, INI Gallery, Praha). Dlouhodobě se podílí na organizaci projektu nazvaného Videokemp, který se zaměřuje na prezentaci současného videoartu a je pořádán od roku 2005. Posledních několik let je hlavní oblastí jeho zájmu otázka vztahu současného umění s oblastí tance. K tomuto tématu již uspořádal několik výstavních projektů (Mysl je sval, 2013, Meetfactory, Praha či Walking, Running, Dancing, Grasping, Fetching or Carrying, 2014, Galerie Nod, Praha).    Jako kurátor se podílel na provozu několika galerií (Karlin Studios aj.) Jako teoretik a historik umění se zaměřuje na problematiku umění posledních dvaceti let a na zmíněnou mezioborovou problematiku vztahu současného tance a současného vizuálního umění.