Malíř a grafik Rudolf Jakubek (1902–1968) studoval v letech 1923–1927 pražskou Akademii, mj. i v mistrovské třídě Augusta Brömse. V letech 1933–1938 vyučoval na Reálném gymnáziu v Teplicích a výrazně ovlivnil tamní výtvarnou scénu. Stál při založení Sekce pro výtvarné umění při zdejší Muzejní společnosti a inicioval její 15. výstavu "Brömse und sein Kreis", která proběhla v říjnu 1936 v teplickém muzeu. Kromě Brömsových a Jakubkových děl byly tehdy v Teplicích představeny práce např. Maxe Kopfa, Rudolfa Teschnera, Wilhlema Kricka, Josefa Hegenbartha, Norberta Hochsiedera a Mary Duras. Do tehdejších muzejních sbírek se dostal také velký soubor jeho grafických listů a kreseb, který se zachoval do současnosti.

Grafik, kreslíř a pedagog Rudolf Jakubek je osobnost německočeské  grafiky  20. a 30. let 20. století, jehož tvorba nebyla doposud patřičně doceněna. Absolvent grafického ateliéru Augusta Brömseho (1873–1925)  patří k expresivním realistům, který nutkavá obsahová sdělení  umocňoval dokonalým zvládnutím grafického  řemesla, jež  se opíralo  nejen o práce  svého učitele, ale také o manýru  rembrandtovského  ladění.

Výběr grafik a kreseb z velkého souboru Regionálního muzea v Teplicích  představí první větší prezentaci Jakubkovy  tvorby.   Do teplických muzejních  sbírek se jeho  grafické listy a kresby  dostaly již  po roce  1934 , ve kterém zahájil v Teplicích pedagogickou činnost a působení ve výtvarné sekci teplické Muzejní společnosti.

Kromě portrétů  představí  výstava  Jakubkova  „životní“  témata, k nimž  se opakovaně  vracel. Vybíral si biblické, mytologické  i pohádkové příběhy  a   literární  i divadelní díla většinou popisující existenciální souboj jedince s traumatickou skutečností. Obraz děje stavěl Jakubek na teatrální scéně nabité dynamikou a neklidem, vyvolanými dominantními postavami s excelentně zvládnutou  anatomií  a  pitvořivými obličeji. Kromě grafiky představí výstava také soubor  Jakubkových  kreseb věnovaných živočišným erotickým hrátkám Satyrů, který zapadá do jeho obliby  vyhledávání  kontraverzních námětů. 

Autorkou výstavy je Bohuslava Chleborádová z Regionálního muzea v Teplicích.

Oblastní galerie Liberec, 21. 9. – 31. 12. 2017

otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin, ve čtvrtek do 19 hodin

komentovaná prohlídka 19. 10. v 10:30 a 17 hodin